Tijd

Ga je op vakantie of citytrip naar New York? In dat geval is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er sprake is van een tijdsverschil met België. Het tijdsverschil kan, afhankelijk van de periode in het jaar waarin je een reis naar New York onderneemt vijf of zes uur bedragen. Het feit dat het tijdsverschil een uur vroeger of later kan uitvallen heeft te maken met een vroegere of juist latere overschakeling op zomer- en wintertijd. Wanneer je precies met welk tijdsverschil in New rekening dient te houden vertellen we je graag op deze pagina.

Tijdsverschil New York tijdens voor- en najaar

Zowel het voorjaar als het najaar zijn een bijzonder populaire periode om een reis te ondernemen naar New York. Je moet er in deze seizoenen evenwel rekening mee houden dat er sprake is van een uiteenlopend tijdsverschil. In het voorjaar wordt de klok dan ook een uur naar voren gezet terwijl in het jaar de tijd een uurtje wordt teruggedraaid. Heb je de nodige moeite met dit te onthouden? In dat geval kan je altijd proberen om een oud, Amerikaans gezegde uit het hoofd te leren, namelijk “spring forward, fall back”!

Eerdere overschakeling op zomertijd

Wat de zomertijd betreft is het van belang om er bij stil te blijven staan dat New York eerder overschakelt dan wij in België doen. Voor het jaar 2016 geldt bijvoorbeeld dat de zomertijd ingaat in de nacht van 12 op 13 maart. In België en Nederland is dat slechts het geval tijdens de nacht van 26 op 27 maart. Dit zorgt er uiteraard voor dat er tussen 13 en 26 maart even geen sprake is van een tijdsverschil van zes, maar wel van slechts vijf uur tussen New York en België en Nederland.

Snellere overschakeling op wintertijd in België

Het tegenovergestelde in vergelijking met bovenstaande kan worden vastgesteld tijdens de winter. België en Nederland schakelen vroeger over op wintertijd dan New York. Voor het jaar 2016 geldt bijvoorbeeld dat we dit doen tijdens de nacht van 29 op 30 oktober. Tussen 30 oktober en 6 november is er aldus wederom sprake van een tijdsverschil van vijf uur in plaats van zes. Dit komt dat New Yorkers de wintertijd pas invoeren op de nacht van 5 op 6 november.

Laat je niet verrassen door het tijdsverschil in New York!

Vooral wanneer je voor het eerst naar Amerika gaat (of überhaupt naar een land waar een tijdsverschil geldt) is het belangrijk om meteen na aankomst je uurwerk juist te zetten. Heb je een smartphone? Dan past deze zich waarschijnlijk automatisch aan. Dit even controleren kan evenwel geen kwaad, je weet maar nooit. Door meteen je uurwerk juist te zetten voorkom je hoe dan ook dat je bijvoorbeeld te laat komt opdagen voor een activiteit.