Gezondheid

Je hoopt het natuurlijk niet, maar het kan altijd gebeuren dat je tijdens een vakantie in de Verenigde Staten te maken krijgt met medische problemen. Het kan daarbij gaan om een ziekte, maar ook om bijvoorbeeld een breuk. In dat geval is het altijd interessant om te weten wat je op vlak van gezondheid in Amerika mag verwachten. Op deze pagina vertellen we je graag waar je aandachtig voor moet zijn en welke voorzorgen je beter voor je vertrek naar Amerika kan nemen.

Medische infrastructuur in Amerika

In de Verenigde Staten kan je rekenen op een uitstekende en bovendien bijzonder uitgebreide medische infrastructuur. Je dient er evenwel (zeker als reiziger) bij stil te blijven staan dat er een zeer hoog prijskaartje aan de medische zorg is verbonden. Zelfs wanneer het gaat om een noodgeval kan er zelfs door een ziekenhuis een zogenaamde solvabiliteitsgarantie worden gevraagd. Mede omwille van deze reden is het dan ook beslist geen overbodige luxe om een extra medische reisverzekering af te sluiten voor jouw verblijf in Amerika. Naast dit gegeven is het ook altijd aan te raden om een goede en uitgebreide reisapotheek mee te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen waar een medisch voorschrift voor moet worden afgegeven. Sta er bovendien ook bij stil dat een Belgisch medische attest in de Verenigde Staten niet wordt aanvaard. Heb je te maken met een medisch noodgeval? Bel dan het nummer 911.

Kwaliteit van het leidingwater

In principe zijn er geen grote problemen bekend met het drinken van leidingwater in de Verenigde Staten. Toch wordt het lang niet over aanbevolen. Het beste kan je dan ook ter plaatse inlichtingen inwinnen over de kwaliteit van het leidingwater.

Inentingen en vaccinaties

Op dit ogenblik zijn er geen verplichte inentingen en / of vaccinaties voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen. Het wordt evenwel sterk aangeraden aan alle Belgen om in orde te zijn met de universele vaccinaties, zoals met name polio en tetanus.

Luchtvervuiling

In het bijzonder tijdens de zomermaanden kan de luchtvervuiling in bepaalde Amerikaanse grootsteden astmatische reacties veroorzaken bij personen die daar gevoelig aan zijn. Deze problemen liggen evenwel in lijn met deze die kunnen opduiken in Europese grootsteden.

Insectenbeten

Wanneer je een bezoek brengt aan één van de verschillende (prachtige) nationale parken in Amerika loop je steeds het risico om geconfronteerd te worden met een infectie ten gevolge van een insectenbeet. Dat geldt overigens ook voor wanneer je gewoon in de vrije natuur gaat wandelen. Insecten kunnen in de Verenigde Staten drager zijn van het West-Nijl virus evenals Dengue en de Oost-paarden Encefalitis.