District of Columbia

Het District of Columbia is in tegenstelling tot wat nog wel eens wordt vermoed geen Amerikaanse staat. Het betreft hier namelijk een federaal district die uitsluitend de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. omvat. Opvallend detail is ook dat het district helemaal niet toebehoort aan een bepaalde staat. Men wilde namelijk bij het oprichten er van niet dat ook maar eender welke Amerikaanse staat een invloed zou kunnen uitoefenen op de hoofdstad. Dit brengt enkele gevolgen met zich mee.

Mensen die woonachtig zijn in het District of Columbia kunnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres. Dit heeft alles te maken met het feit dat het Congres de verschillende Amerikaanse staten vertegenwoordigt. Het spreekt voor zich dat mensen die in het District of Columbia wonen wel gewoon mee kunnen stemmen tijdens de presidentsverkiezingen. Breng je in ieder geval een bezoek aan Washington D.C.? Dan kan je meteen zeggen dat je ook het District of Columbia hebt bezocht!

witte-huis